Lidl katalog 10.01. - 16.01.2022. - str. 1 - VIŠE NE VRIJEDI *

1 3 4 ... 49
Lidl katalog - 10.01.2022. - 16.01.2022.. Stranica 1.
1 3 4 ... 49

Pomičite se kroz ovaj Lidl letak koji vrijedi od 10.01.2022. do 16.01.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 48 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije.
Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Lidl, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 48. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Lidl nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Lidl prodavaonicama.
Prikaži sljedeći
 
 
Od ponedjeljka ƜƛıƛƜı¤àƜơıƛƜı ĊÀõ¨à¤óúȝ‘ÙÀž¨Ơ àؑŸÀ õ‘ØìÀÙÌàÙÀ ŊƠƛƛ¸ -41% 41% 14.99 tïǰ̨¤À¤àóïǰ̨¤¨ƍƎıƌƍı 8.79 ƜϸŽƜƢıƠƣÏÙ Super ìïǿÒÀϑ ! -45% ]àÒ¨ĊÀú‘ ]Ċ̨ęÀóàÏठّï‘Ù ¨ƜƛƛŘ XXL 39.99 ŊVàĊï‘úȕ‘ّÏّ¤‘ ÿÏÒÌÿ ¨Ù‘̨ÿžĄ̀Ùÿ ŊY¨¤àĊّžĄّ̀Ɯ=ij ƜƟıƟƤÏÙ ]Ċ̨ęÀ óĊÀÙÌóÏÀϑï¨ à¤ï¨óžÀ ƓƖŞ&ô’ÿǚøľ 1.25 L 14. 49 Ŋžž‘ơƛƛ¸ Ɯϸ ŽƟıƝƞÏÙ ¨ÒґïàØ ¨ÒÒàó‘Ù ]ÿ½‘ ½ï‘Ù‘ė‘ ìó¨zz= Ŋ&àĊ¨¤Àّ ]Àィ¤¤‘ï C‘úÿï¨zz= Ŋàėïǿ̨Ċ‘ÙØÀÙÀؑÒÙà ƤØ̨ó¨žÀ ŊY¨¤àĊّžĄّ̀ė‘ Ɲƛƛ¸ijƜƤıƤƤÏÙ Įϸ Stvar povjerenja JĊ‘ÌúǼ¨¤‘ÙÿìàÙÿ¤ÀĊÀõ¨à¤200 ÙàĊÀ½ìïàÀėĊऑĸ Ɯϸ t‘ÒÒ¨Ē]ìÀï¨ 21. 99 Ugrabi ñôǚ×ÅÔąľ 1 kg 51. 99 Ugrabi ñôǚ×ÅÔąľ 13 kg 54. 99 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨óÿÀėï‘ę¨Ù¨ÿÏÿّؑóVtƖàØı;ÿìŲ̀̑Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóϑïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı .Ùóú‘ÙúϑĊ‘ ОÒÿóÀĊ¨zz= Ŋ=Àà³ǿÒÀėÀï‘Ù‘ ŊY¨¤àĊّžĄّ̀Ɲƛƛ¸ij ƞƟıƤƤÏÙ ƖƑŞ&ô’ÿǚøľ 300 g 34. 99 .ė¤‘Ų̀ 02/2022

Lidl katalozi

Najpopularniji katalozi