Lidl katalog 18.10. - 24.10.2021. - str. 1 - VIŠE NE VRIJEDI *

1 3 4 ... 49
Lidl katalog - 18.10.2021. - 24.10.2021. - Sniženi proizvodi - kiselo vrhnje, sirup. Stranica 1.
1 3 4 ... 49

Pomičite se kroz ovaj Lidl letak koji vrijedi od 18.10.2021. do 24.10.2021. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 48 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije.
Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Lidl, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 48. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Lidl nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Lidl prodavaonicama.
Prikaži sljedeći

Proizvodi u ovom katalogu

 
 
Od ponedjeljka ƜƣıƜƛı¤àƝƟıƜƛı Ekskluzivno u Lidlu! ięÀĊ‘Ìÿ àÏÿóÀؑ بïǿϨ Cž¨ÙÙ¨¤Ē ‘Ù‘¤À‘Ù ؑìÒ¨ óĒïÿì • Kanadski sirup od javora Ugrabi ñôǚ×ÅÔąľ 250 ml ƞƜ. ĊÀõ¨à¤óúȝ‘ÙÀž¨Ɯƛ ]ÿì¨ï 99 Ɯ=ŽƜƝƢıƤơÏÙ 5 ]Ċ̨ę‘ìÀÒ¨Ÿ‘ ìï󑝨ėÏàę¨ • cca 500 g Ŋ]Ïàóúǿ -18% 32.99 Stvar ìàĊ̨ï¨Ù̑ 26. 99 ìïǿÒÀϑ ! ]ÿì¨ï / kg ƜÏàØ ŽƝıƟƟÏÙ Ugrabi ñôǚ×ÅÔąľ 8 x 30 g ƜÏàØ ŽƜƛıƖÏÙ ;ÀÙ¤¨ï VÀÙ¸ÿÀ ƜƤ. 49 ƜϸŽƣƜıƝƜÏÙ %ÀÙ‘ïȝ© àÏàґ¤‘óïǿęàØzz= VÀÒàó VïǿÙ¸Ò¨ó ƖƑŞ&ô’ÿǚøľ 300 g 9. 99 Redovna cijena 200 g: 9.99 kn ÀìóÿàV‘žÏ ŊJïǿ¸ÀّÒİì‘ìïǿϑÀÒÀ kiselo vrhnje i luk ƒůƒ&ô’ÿǚøľ 2 x 165 g ƜƤ. 99 Y¨¤àĊّžĄّ̀ƜơƠ¸ijƜƤıƤƤÏÙ ]ÀïȕÀّؑė óĊï½ÙÌ¨Ø • 200 g ŊґóóÀžİó‘ė‘ ÀÙÀؑ ili light -31% 7.29 4.99 1 kg = 24.95 kn JĊ‘Ìúȋ¨¤‘ÙÿìàÙÿ¤ÀĊÀõ¨à¤170 ÙàĊÀ½ìïàÀėĊऑĸ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨óÿÀėï‘ę¨Ù¨ÿÏÿّؑóVtƖàØı;ÿìŲ̀̑Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóϑïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı .ė¤‘Ų̀ 42/2021

Lidl katalozi

Najpopularniji katalozi