Metro katalog 17.11. - 30.11.2022. - str. 4 *

4 / 5

Metro katalog - 17.11.2022. - 30.11.2022. - Sniženi proizvodi - zdjela, tava, vrč, posuđe, zebra. Stranica 4.
4 / 5

Pomičite se kroz ovaj Metro letak koji vrijedi od 17.11.2022. do 30.11.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 4 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije. Letak ove Metro nudi popuste na više od 8 proizvoda, pazeći da dobijete najbolje popuste na stvari koje kupujete! Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Metro, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 4. Na trenutnoj stranici naći ćete promocije na zdjela, zebra, tava, vrč, posuđe; međutim, ovaj letak od Metro nudi puno drugih popusta na dobra poput Fa. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Metro nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Metro prodavaonicama.

Proizvodi u ovom katalogu

 
 
PRO MO PO NUDA n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m 1 7, 4 9 k n K RI G L A mi a mi, 3 0 cl l o s a n g el e s, 2 6 cl h oll y w o o d, 2 5, 5 cl cij e n a z a k o m a d 9 1, 3 3 9 9 kn (1 2, 4 9) (1, 6 6) € 5 4, 9 9 k n o d r e ci kli r a n o g st a kl a 3 3, 5 cl 3 6, 9 9 ( 4 6, 2 4) *( 7 4, 9 9) k n, 4, 91 ( 6,1 4) € vi s o k a 4 4 cl, 3 /1 3 9, 9 9 ( 4 9, 9 9) *( 7 4, 9 9) k n, 5, 31 ( 6, 6 3) € cij e n a z a d e s e rt ni 2 0 c m TOG NA NA TAVA P RO DI A M O N D cij e n a z a t a v u z a p al a či n k e, 2 4 c m ( 3 7, 4 9) ( 4, 9 8) € n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m Č A Š E C L A S SI C O 1 4 cl, 1 6, 5 cl, 2 2 cl, 2 5 cl, 2 8 cl cij e n a z a 1 4 cl, 1 2 /1 69 9, 2 9 9 9 kn ( 8 7, 4 9) (11, 61) € VRČ 0, 5 l 1 3, 9 9 (1 7, 4 9) *( 2 2, 4 9) k n, 1, 8 6 ( 2, 3 2) € 1l 1 6, 9 9 ( 21, 2 4) *( 31, 2 4) k n, 2, 2 5 ( 2, 8 2) € n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m 1 0 3, 7 4 k n 1 6, 2 4 k n 9 1, 3 3 9 9 kn (1 2, 4 9) (1, 6 6) € M E T R O P R O F E S SI O N A L ZDJELE O K R UGLE 2 8 c m, 3 2 c m, 4 0 c m cij e n a z a 2 8 c m 59 7, 9 6 n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m t e h n ol o gij a dij a m a n at a o si g ur a v a i z ni m n u č vr st o ć u i pr o d u ž e n vij e k tr aj a nj a, n o n - sti c k pr e m a z s a pr a ši n o m dij a m a n at a d u b o k a, 2 4 c m, d u b o k a, 2 8 c m, d u b o k a, 3 2 c m, d u b o k a, 3 6 c m, z a p al a či n k e, 2 4 c m, 2 8 c m, z a w o k, 3 0 c m 9 9 kn 1 2 4, 9 9 k n T A N J U RI I Z D J E L E MO NACO c r n a i bij el a b oj a m at e rij al: k e r a mi k a t a nj u r d u b o ki 21 c m t a nj u r pl a d a nj 31 c m t a nj u r plit ki 2 6 c m z dj el a 2 2 c m z dj el a 1 6 c m 3, 9 8 cij e n a z a 2 /1 ČAŠA OD R E CI K LI R N O G STA KL A A M O RF o d r ži v o st u z stil i e st eti k u, v r h u n s k a p r o zi r n o st i či st o ć a r e ci kli r a n o g st a kl a j e di n st v e n e b oj e u r e ci kli r a n o m p a ki r a nj u ni s k a 3 4 cl, 3 /1 29 Š A LI C A M O C H A & C H AI 2 2 6, 2 4 k n 139 9 9 kn (1 7 4, 9 9) 1 8, 5 8 ( 2 3, 2 3) € 9 9 kn ( 7 4, 9 9) ( 9, 9 5) € n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m ZEBRA PE KAČ 40 c m 2 8 9, 9 9 ( 3 6 2, 4 9) *( 3 8 7, 4 9) k n 3 8, 4 9 ( 4 8,11) € cij e n a z a 3 5 c m 3 7 4, 9 9 k n 229 3 0, 5 2 9 9 kn ( 2 8 7, 4 9) ( 3 8,1 6) € P o n u d e n az n a č e n e u ov o m M E T R O k a t al o g u vrij e d e u a k cijs k o m p eri o d u ili d o ist e k a z ali h a. Cij e n e s u izr až e n e u k u n a m a, t e vrij e d e z a k u p nj u ori gi n al ni h M E T R O p a kir a nj a. Cij e n e n az n a č e n e b ez z a gr a d a pr e dst a vlj aj u cij e n e b ez P D V- a, d o k s u cij e n e u z a gr a d a m a izr až e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. P ovr at n a n a k n a d a u visi ni o d 0, 5 0 k n p o b o ci/li m e n ci u klj u č e n a j e u pri k az a n e cij e n e u k at al o g u. N e pr e uzi m a m o o d g ov or n ost z a tis k ars k e p o gr eš k e. F ot o gr afij e s u i nf or m ativ n o g k ar a kt er a i n e m or aj u u p ot p u n osti o d g ov ar ati stv ar n o m iz gl e d u pr oizv o d a. Ov a p o n u d a vrij e di is klj u čiv o u n aši m tr g ovi n a m a, z a M E T R O k u p c e i p osl ov n e p art n er e s v alj a n o m M E T R O k arti c o m u s kl a d u s o dr e d b a m a O p ći h uvj et a pr o d aj e u M E T R O v el e pr o d aj ni m c e ntri m a i nij e d ost u p n a p otr oš a či m a niti os o b a m a ml a đi m o d 1 8 g o di n a. Cij e n e n a v e d e n e u M E T R O k at al o zi m a vrij e d e i s klj u či v o z a k u p o vi n u u v el e pr o d aj ni m c e ntri m a, t e n e vrij e d e z a d o st a v u. 4 S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a. Cij e n e s u i z r a ž e n e u k u n a m a i e u ri m a p o t e č aj u 1 € = 7, 5 3 4 5 k n.

Drugi katalozi Metro

Najnoviji katalozi