Metro katalog 27.10. - 31.12.2022. - str. 5 *

5 / 17

Metro katalog - 27.10.2022. - 31.12.2022.. Stranica 5.
5 / 17

Pomičite se kroz ovaj Metro letak koji vrijedi od 27.10.2022. do 31.12.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 16 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije. Letak ove Metro nudi popuste na više od 20 proizvoda, pazeći da dobijete najbolje popuste na stvari koje kupujete! Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Metro, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 16. Na trenutnoj stranici naći ćete promocije na -; međutim, ovaj letak od Metro nudi puno drugih popusta na dobra poput -. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Metro nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Metro prodavaonicama.

 
 
PS RL OA TM KIO PA OD NV UE DN AT n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m 2. 3 7 4, 9 9 k n M E T R O P R O F E S SI O N A L E L E K T RI Č NI A P A R A T Z A P A L A ČI N K E G C P1 0 4 0 • pl o č a z a p e č e nj e p r o mj e r a 4 0 0 m m • s n a g a: 3 0 0 0 W, • r a s p o n t e m p e r at u r a u ° C: 5 0 - 3 0 0° C • n a p o n: 2 2 0 - 2 4 0 V cij e n a z a k o m a d 1. 6 0 0 0 0 ( 2. 0 0 0, 0 0) 2 1 2, 3 6 H E N DI A P A R AT Z A W A F F L E LI E G E cij e n a z a k o m a d 2.1 0 0, 0 0 ( 2. 6 2 5, 0 0) *( 3. 2 4 9, 9 9) k n 2 7 8, 7 2 ( 3 4 8, 4 0) € 2. 0 0 0, 0 0 ( 2. 5 0 0, 0 0) *( 2. 8 7 4, 9 9) k n 2 6 5, 4 5 ( 3 31, 81) € • z a 6 v afl a n a št a pi ć u • i zr a đ e n o j e o d lij e v a n o g al u mi nij a i pr e s v u č e n o i z dr žlji vi m n elj e plji vi m pr e m a z o m. n e z a grij a v aj u ć a r u č k a. • k u ći št e j e i z r a đ e n o o d n e h r đ aj u ć e g č eli k a 1 8 / 0, • o p r e mlj e n l a di c o m z a k a p a nj e tij e st a i m a s n o ć e t e m p e r at u r a o d 5 0˚ C d o 2 2 0˚ C 1. 7 5 0, 0 0 ( 2.1 8 7, 5 0) *( 2. 4 9 9, 9 9) k n 2 3 2, 2 6 ( 2 9 0, 3 3) € H E N DI ČOKOLAD NA FO NTA N A cij e n a z a k o m a d 7. 2 5 0 0 0 H E N DI A P A R AT Z A W A F F L E O K R U G LI • b el gij s ki stil v afl a • 2 0 v afl a n a s at • o k r u gl a gl a v a i z r a đ e n a j e o d lij e v a n o g al u mi nij a i p r e s v u č e n a i z d r žlji vi m n e p rij a nj aj u ći m p r e m a z o m, di m e n zij e v afl a ø1 9 0 m m i d e blji n e d o 2 3 m m, t e m p e r at u r a o d 5 0° C i 2 2 0° C cij e n a z a k o m a d 1. 2 0 0, 0 0 (1. 5 0 0, 0 0) *(1. 7 4 9, 9 9) k n 1 5 9, 2 7 (1 9 9, 0 8) € 9 6 2, 2 4 • z a 4 v afl a n a št a pi ć u • d e b el o ž elj e z o z a v afl e i z r a đ e n o j e o d lij e v a n o g al u mi nij a i p r e s v u č e n o i z d r žlji vi m n elj e plji vi m p r e m a z o m. • k u ći št e j e i z r a đ e n o o d n e h r đ aj u ć e g č eli k a 1 8 / 0, t e m p e r at u r a o d 5 0˚ C d o 2 2 0˚ C cij e n a z a k o m a d 1. 7 5 0, 0 0 ( 2.1 8 7, 5 0) *( 2. 4 9 9, 9 9) k n 2 3 2, 2 6 ( 2 9 0, 3 3) € ELECT R OL U X P R O F E S SI O N A L DI S P E N Z E R V R U Ć E ČO KOLADE •3l cij e n a z a k o m a d 3. 5 0 0, 0 0 ( 4. 3 7 5, 0 0) *( 4. 9 9 9, 9 9) k n 4 6 4, 5 3 ( 5 8 0, 6 6) € •6l cij e n a z a k o m a d 4. 0 0 0, 0 0 ( 5. 0 0 0, 0 0) *( 5. 7 7 4, 9 9 ) k n 5 3 0, 8 9 ( 6 6 3, 61) € H E N DI ČOKOLAD NA F O N T A N A 5 K AT O V A H E N DI DI S P E N Z E R Z A ČOKOLADU 5 L 4 0 0, 0 0 ( 5 0 0, 0 0) *( 6 3 7, 4 9) k n 5 3, 0 9 ( 6 6, 3 6) € cij e n a z a k o m a d 3. 0 0 0, 0 0 ( 3. 7 5 0, 0 0) *( 4.1 2 4, 9 9) k n 3 9 8, 1 7 ( 4 9 7, 71) € cij e n a z a k o m a d cij e n a z a k o m a d • k a p a cit et t e k u ć e • č o k ol a d e: 5 k g • n a p o n: 2 3 0 V • s n a g a: 1 k W 3. 0 0 0, 0 0 ( 3. 7 5 0, 0 0) *( 4. 2 4 9, 9 9) k n 3 9 8,1 7 ( 4 9 7, 71) € K u p nj o m n e k o g o d pr oi z v o d a s a str a ni c e o st v ar uj et e d o d at ni p o p u st o d 1 0 % n a b o ži ć n e d e k or a cij e i grij ali c e z a t er a s u 5 P o n u d a o d 2 7. li st o p a d a d o 31. p r o si n c a 2 0 2 2. (1. 2 0 2, 8 0) € H E N DI A P A R AT Z A W AFFLE L OLLY P • č o k ol a d n a f o nt a n a • n a p r a vlj e n a o d • n e h r đ aj u ć e g č eli k a s a • p r e m a z o m p r oti v lj e plj e nj a • p o di g n uti r u b o vi z a z a štit u • o d p r elj e v a nj a • di m e n zij e: 4 9 x 3 0 x 2 0 c m • 2 3 0 V, s n a g a 2 5 0 W • p o d e š a v a nj e t e m p. d o 11 0° C • k a p a cit et č o k ol a d e o d 2, 5 d o 6 k g • n a p o n 2 3 0 V, s n a g a 2 6 5 W • di m e n zij e: ⌀ 3 3 0 x 7 0 0 m m kn ( 9. 0 6 2, 5 0) • e m ajli r a n a pl o č a • p r o mj e r 4 0 c m • s n a g a el e kt ri č ni 7, 2 k W • pli n s ki 6, 4 k W • b r u x ell e s v afli • d v a p r a v o k ut n a u z o r k a 3 x 5 • n elj e plji v a p o v r ši n a o d lij e v a n o g ž elj e z a • t e r m o st at s k a k o nt r ol a t e m p e r at u r e • u klj u č uj u ći vili c u z a v afl e, i z oli r a n a r u č k a • s n a g a: 2 2 0 0 W, n a p o n: 2 3 0 V cij e n a z a k o m a d cij e n a z a k o m a d ( 2 6 5, 4 5) € 9. 9 9 9, 9 9 k n R O L L E R G RI L L P LI N S KI D V O S T R U KI P E K A Č P A L A ČI N KI CDE 4 0 0/CDG 4 0 0 H E N DI A P A R AT Z A W A F F L E ( B R U S S E L S) • li e g e o bli k v afli • d v a pr a v o k ut n a u z or k a o d 4 x 6 • p o vr ši n a o d lij e v a n o g ž elj e z a • pr e m a z pr oti v prij a nj a nj a • u klj u č uj e vili c e z a v afl e • n a p o n: 2 3 0 V • s n a g a: 1 5 0 0 W • di m e n zij e: 3 2 0 x 4 3 7 x 2 51 m m H E N DI A P A R AT Z A WAFFLE COR N DOG kn n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m

Drugi katalozi Metro

Najnoviji katalozi