Metro katalog 27.10. - 31.12.2022. - str. 16 *

16 / 17

Metro katalog - 27.10.2022. - 31.12.2022.. Stranica 16.
16 / 17

Pomičite se kroz ovaj Metro letak koji vrijedi od 27.10.2022. do 31.12.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 16 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije. Letak ove Metro nudi popuste na više od 20 proizvoda, pazeći da dobijete najbolje popuste na stvari koje kupujete! Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Metro, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 16. Na trenutnoj stranici naći ćete promocije na -; međutim, ovaj letak od Metro nudi puno drugih popusta na dobra poput kapa, pregača. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Metro nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Metro prodavaonicama.

 
 
PLOČE n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m 1 7 4, 9 9 k n 6 2, 4 9 k n cij e n a z a 3 /1 1 3 5 99 VER MES ST OL N A PL OČ A 1 8, 0 5 4 3 99 kn (1 6 9, 9 9) • p a ki r a nj e: 3 k o m a d a • b oj a: c r n a, n at u r cij e n a z a 5 /1 ( 2 2, 5 6) € VER MES SI L H O U E T T E O Z N A K A kn ( 5 4, 9 9) • p a ki r a nj e: 5 k o m a d a • o bli ci: k v a d r at ni, o v al ni, c vij et 5, 8 4 ( 7, 3 0) € VER MES ZI D N A P L O Č A • U V z a štit a • b oj a: ti k, c r n a • g r ati s: m a r k e r 2 0x 4 0 c m c r n a 7 6, 9 9 4 0x 6 0 c m ti k 1 2 9, 9 9 ( 9 6, 2 4) *( 9 9, 9 9) k n, 1 0, 2 2 (1 2, 7 7) € (1 6 2, 4 9) *(1 8 7, 4 9) k n, 1 7, 2 5 ( 21, 5 7) € (1 4 9, 9 9) *(1 6 2, 4 9) k n, 1 5, 9 3 (1 9, 91) € c r n a 11 9, 9 9 6 0x 8 0 c m 1 91, 9 9 ( 2 3 9, 9 9) *( 2 4 9, 9 9) k n, 2 5, 4 8 ( 31, 8 5) € VER MES ST O L N A P L O Č A A 6I A 8 • a k ril A6 A8 7 4, 9 9 ( 9 3, 7 4) k n, 9, 9 5 (1 2, 4 4) € 1. 1 2 4, 9 9 k n cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 8 9, 5 8 k n 8 5 9 99 kn (1. 0 7 4, 9 9) 1 1 4, 1 4 (1 4 2, 6 8) € 3 7 9 99 U LI Č N A PLOČA C O R TI N A • di m e zij e: 7 0 x1 2 0 c m • g r ati s: k r e d e 5 0, 4 3 ( 6 3, 0 4) € • s et o d 2 st u p a s t r a k a m a n a i z vl a č e nj e • ot p o r ni n a s v e v r e m e n s k e u vj et e • n a s v a k o m st u p u s e n al a z e 4 p ri klj u č n e t o č k e • s v a ki st u p s a d r ži t r a k u n a r a z vl a č e nj e d ulji n e 2 0 0 c m cij e n a z a k o m a d 8 9 9, 9 9 (1.1 2 4, 9 9) *(1. 2 4 9, 9 9) k n 5 5 9, 9 9 ( 6 9 9, 9 9) *( 81 2, 4 9) k n, 7 4, 3 2 ( 9 2, 9 0) € 11 9, 4 5 (1 4 9, 31) € cij e n a z a k o m a d P o n u d e n az n a č e n e u ov o m M E T R O k at al o g u vrij e d e u a k cijs k o m p eri o d u ili d o ist e k a z ali h a. Cij e n e s u izr až e n e u k u n a m a, t e vrij e d e z a k u p nj u ori gi n al ni h M E T R O p a kir a nj a. Cij e n e n az n a č e n e b ez z a gr a d a pr e dst a vlj aj u cij e n e b ez P D V- a, d o k s u cij e n e u z a gr a d a m a izr až e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. P ovr at n a n a k n a d a u visi ni o d 0, 5 0 k n p o b o ci/li m e n ci u klj u č e n a j e u pri k az a n e cij e n e u k at al o g u. N e pr e uzi m a m o o d g ov or n ost z a tis k ars k e p o gr eš k e. F ot o gr afij e s u i nf or m ativ n o g k ar a kt er a i n e m or aj u u p ot p u n osti o d g ov ar ati stv ar n o m iz gl e d u pr oizv o d a. Ov a p o n u d a vrij e di is klj u čiv o u n aši m tr g ovi n a m a, z a M E T R O k u p c e i p osl ov n e p art n er e s v alj a n o m M E T R O k arti c o m u s kl a d u s o dr e d b a m a O p ći h uvj et a pr o d aj e u M E T R O v el e pr o d aj ni m c e ntri m a i nij e d ost u p n a p otr oš a či m a niti os o b a m a ml a đi m o d 1 8 g o di n a. Cij e n e n a v e d e n e u M E T R O k at al o zi m a vrij e d e i s klj u či v o z a k u p o vi n u u v el e pr o d aj ni m c e ntri m a, t e n e vrij e d e z a d o st a v u. 16 S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a. Cij e n e s u i z r a ž e n e u k u n a m a i e u ri m a p o t e č aj u 1 € = 7, 5 3 4 5 k n. kn ( 4 7 4, 9 9) VER MES D VA STAL K A + TRAKA 200 C M n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m • di m e n zij e: 7 0 x1 3 8 c m • U V z a štit a • b oj a o k vi r a: m a h a g o nij 4 9 9, 9 9 k n cij e n a z a k o m a d • m ultif u n k ci o n al n a pl o č a s m o g u ć n o š ć u s p aj a nj a n e o g r a ni č e n o g b r oj a pl o č a • di m e n zij e: 6 0 x11 5 c m • U V z a štit a • b oj a o k vi r a: c r n a 7 7, 9 9 ( 9 7, 4 9) *(1 0 4, 9 9) k n, 1 0, 3 5 (1 2, 9 4) € VER MES S A N D WI C H PLOČA n aj ni ž a cij e n a u z a d nji h 3 0 d a n a s P D V- o m VER MES M U LTI B O A R D PLOČA SA STAL KO M

Drugi katalozi Metro

Najnoviji katalozi