Lidl katalog 28.11. - 04.12.2022. - str. 62 *

62 / 71

Lidl katalog - 28.11.2022. - 04.12.2022.. Stranica 62.
62 / 71

Pomičite se kroz ovaj Lidl letak koji vrijedi od 28.11.2022. do 04.12.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 70 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije. Letak ove Lidl nudi popuste na više od 137 proizvoda, pazeći da dobijete najbolje popuste na stvari koje kupujete! Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Lidl, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 70. Na trenutnoj stranici naći ćete promocije na -; međutim, ovaj letak od Lidl nudi puno drugih popusta na dobra poput kobasica, šunka, dimljena šunka, debrecinka, dimljena kobasica, gin, liker, vino, jaja, kuhano vino. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Lidl nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Lidl prodavaonicama.

Prikaži sljedeći
 
 
J¤ ¨úĊïúϑ 01.12.2022. JÏÿóÀÀØÀïǿóÀ ADVENTA 9ıı&ïàóó àÏàґ¤Ù¨ ìï‘ÒÀÙ¨ ìà=À¤ÒžĄ̀ÙÀ • S bijelom ili ú‘ØÙàØ àÏàґ¤àØ ]ąñ©ôñôǚ×ÅԒľ 140 g 18. 99kn 2.52 € 1 kg = 135.65 kn (18.- €) VàÏÒàÙÏÿúǿ̑ óïÿ ÏàØ 420 g àÙ³ǿó¨ïǿ¨%Àï¨Ùė¨ =̨õÙ̑Ï ‘ïàÒÀ̑ • Yÿ ÙàÀė¨Ùà 31. 99kn • %ÒÀìóİ àÏàґ¤Àž‘İ ÒÀė‘ÒÀž‘İϨÏóÀÀóàÏ 4.25 € 404 g 1 kg = 76.17 76 17 kn k ((10.11 10 11 €) €) 24.99kn 3.32 € 1 kg = 61.86 kn (8.21 €) ]àÙ¤¨Ē ƜÏàØ ¨Ò¸ÀÌóÏÀ Ċ‘·Àó ؑóґž¨Ø = 1.- kn (0.13 €) 250 g 14.99kn 1.99 € 1 kg = 59.96 kn (7.96 €) ƜÏàØ = 1.40 kn (0.19 €) %‘Ċàïǿّ àÏàґ¤Ù¨ ³ǿ¸ÿïǿž¨ Bonito • S punjenjem od lješnjaka • Klasik, tamna,bijela ili lješnjak 250 g dàìґ àÏàґ¤‘ NAC 48/2022 t‘·À • 12 komada 10 x 25 g 33.99kn 13.99kn 62 ]ú¨Ù¸¨ï 4.51 € 1.86 € 1 kg = 135.96 kn (18.04 €) 1 kg = 55.96 kn (7.43 €) 39 g 11.99kn 1.59 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿؑóVtƖàØı]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı;ÿìŲ̀̑Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóϑïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

Drugi katalozi Lidl

Najnoviji katalozi