Lidl katalog 28.11. - 04.12.2022. - str. 60 - VIŠE NE VRIJEDI *

60 / 71

Lidl katalog - 28.11.2022. - 04.12.2022.. Stranica 60.
60 / 71

Pomičite se kroz ovaj Lidl letak koji vrijedi od 28.11.2022. do 04.12.2022. kako biste vidjeli najnovije akcije. Na 70 stranicama trenutnih tjednih oglasa naći ćete najbolje proizvode od Hipermarketi i supermarketi kategorije.
Ako želite uštedjeti na vašem sljedećem shopping za Lidl, ne zaboravite pretražiti cijeli letak od stranice 1 do stranice 70. Ako želite pametno kupovati te uštedjeti na sljedećem shopping u Lidl nemojte propustiti posljednji tjedni letak pun nevjerojatnih cijena i predivnih popusta. Vratite se na Moj Katalog svaki dan kako biste se uvjerili da ne propuštate velike promocije koje vam nude omiljene maloprodajne trgovine.

* Vrijedi u svim Lidl prodavaonicama.

Prikaži sljedeći
 
 
J¤ ¨úĊïúϑ ]ÿì¨ï ìïǿÒÀϑ JÏÿóÀÀØÀïǿóÀ ADVENTA ìà=À¤ÒžĄ̀ÙÀ it.9; 01.12.2022. ! 80 g -29% 2.39 kn (0.32 €) ]t9ƒ V V D Jĸ àؑŸ¨+àúƖภ àؑ 쨞ÀĊà ì ¨žÀĊ • tïǿ̨¤À tïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İƛƟıƜƝı Thomy Thomy ¨ÒÀϑú¨óÙÀó¨Ù³ C‘ÌàÙ¨ė‘ • tïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İƛƟıƜƝı • tïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İƛƟıƜƝı 200 g 165 g -20% -25% 1. 11.99kn 11.99kn 1.59 € 1.59 € 1 kg = 72.67 kn (9.64 €) 1 kg = 59.95 kn (7.96 €) Kania Kania Vïę¨ÙÀÒÿÏ • tïǿ̨¤À¤à Ù¨¤Ì¨Ǫ̀İƛƟıƜƝı ƟıƜƝı 150 g 500 ml -40% -29% 9.99 kn (1.33 €) 11.99 kn (1.59 €) 5.99kn 8.49kn 0.80 € 1.13 € 1 kg = 39.94 kn (5.30 €)) 1 L = 16.98 kn (2.25 €) 630 g ¤Ċ¨ÙúóÏÀ ÏÿÒ¨Ù 60 NAC 48/2022 1 kg = 21.13 kn (2.80 €) ;¨úž½ÿì • tïǿ̨¤À¤à Ù¨¤Ì¨Ǫ̀İƛƟıƜƝı Pivac 0.22 € ]ÒàęÀ ‘¤Ċ¨Ù HOT- 15.99 kn (2.12 €) 14.99 kn (1.99 €) 69kn 59. 99kn 7.96 € 1 kg = 95.23 kn (12.64 €) 100 g Pivac ‘ÒؑúǿÙóϑ ì‘Ùž¨ú‘ 14. 99kn 1.99 € 1 kg = 149.90 kn (19.90 €) VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿؑóVtƖàØı]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı;ÿìŲ̀̑Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóϑïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

Drugi katalozi Lidl

Najnoviji katalozi